počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Častá   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 507857 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1240
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Pezinok

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:2068  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:2170   [rozdiel 2011-2001: 102] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2363   [rozdiel 2021-2011: 193] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46756123 11
5 - 97556131 19
10 - 146667133 -1
15 - 19464591 1
20 - 246670136 -4
25 - 296561126 4
30 - 348373156 10
35 - 39105101206 4
40 - 4412098218 22
45 - 4988123211 -35
50 - 546970139 -1
55 - 598078158 2
60 - 647176147 -5
65 - 696188149 -27
70 - 744661107 -15
75 - 79242953 -5
80 - 84182341 -5
85 - 8952025 -15
90 - 9431013 -7
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 1158 1205 2363 -47


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži115849.01
2.)ženy120550.99
3.)spolu2363 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)38716.38
2.)Produktívny vek (15-64)158867.2
2.)Poproduktívny vek (65+)38816.42
3.)spolu2363 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava