počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Chorvátsky Grob   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 507911 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1552
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Senec

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1587  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:3789   [rozdiel 2011-2001: 2202] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:6830   [rozdiel 2021-2011: 3041] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4246271517 -25
5 - 9308321629 -13
10 - 14344262606 82
15 - 19196181377 15
20 - 24141132273 9
25 - 29159140299 19
30 - 34190243433 -53
35 - 39257317574 -60
40 - 44379456835 -77
45 - 49390361751 29
50 - 54216194410 22
55 - 59165141306 24
60 - 64103131234 -28
65 - 69104109213 -5
70 - 747896174 -18
75 - 795464118 -10
80 - 84163551 -19
85 - 8981523 -7
90 - 94066 -6
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
spolu 3354 3476 6830 -122


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži335449.11
2.)ženy347650.89
3.)spolu6830 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)175225.65
2.)Produktívny vek (15-64)449265.77
2.)Poproduktívny vek (65+)5868.58
3.)spolu6830 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava