počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Ivanka pri Dunaji   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 507938 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1209
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Senec

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:4989  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:5901   [rozdiel 2011-2001: 912] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:6971   [rozdiel 2021-2011: 1070] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4218233451 -15
5 - 9228242470 -14
10 - 14218209427 9
15 - 19172193365 -21
20 - 24146150296 -4
25 - 29185178363 7
30 - 34192216408 -24
35 - 39243283526 -40
40 - 44306336642 -30
45 - 49277301578 -24
50 - 54241237478 4
55 - 59210199409 11
60 - 64157193350 -36
65 - 69177206383 -29
70 - 74144196340 -52
75 - 7999142241 -43
80 - 846283145 -21
85 - 89173754 -20
90 - 94102535 -15
95 - 992810 -6
100 a viac000 0
spolu 3304 3667 6971 -363


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži330447.4
2.)ženy366752.6
3.)spolu6971 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)134819.34
2.)Produktívny vek (15-64)441563.33
2.)Poproduktívny vek (65+)120817.33
3.)spolu6971 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava