počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Demänovská Dolina   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 510386 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1964
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Liptovský Mikuláš

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:200  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:285   [rozdiel 2011-2001: 85] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:317   [rozdiel 2021-2011: 32] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47916 -2
5 - 98412 4
10 - 1441216 -8
15 - 195611 -1
20 - 2410414 6
25 - 29111021 1
30 - 34131730 -4
35 - 39191433 5
40 - 4419928 10
45 - 49181028 8
50 - 549413 5
55 - 5918927 9
60 - 6412416 8
65 - 69111728 -6
70 - 747512 2
75 - 79347 -1
80 - 84213 1
85 - 89101 1
90 - 94101 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 178 139 317 39


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži17856.15
2.)ženy13943.85
3.)spolu317 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)4413.88
2.)Produktívny vek (15-64)22169.72
2.)Poproduktívny vek (65+)5216.4
3.)spolu317 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava