počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Trstené   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 511072 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1269
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Liptovský Mikuláš

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:205  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:234   [rozdiel 2011-2001: 29] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:220   [rozdiel 2021-2011: -14] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4314 2
5 - 9448 0
10 - 145712 -2
15 - 198614 2
20 - 248412 4
25 - 2941014 -6
30 - 3491019 -1
35 - 399413 5
40 - 446713 -1
45 - 4991120 -2
50 - 5461218 -6
55 - 598513 3
60 - 649716 2
65 - 69639 3
70 - 748614 2
75 - 793912 -6
80 - 84156 -4
85 - 89112 0
90 - 94000 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
spolu 107 113 220 -6


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži10748.64
2.)ženy11351.36
3.)spolu220 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)2410.91
2.)Produktívny vek (15-64)15269.09
2.)Poproduktívny vek (65+)4420
3.)spolu220 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava