počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Budiná   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 511277 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1393
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Lučenec

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:338  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:263   [rozdiel 2011-2001: -75] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:207   [rozdiel 2021-2011: -56] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4426 2
5 - 9167 -5
10 - 14134 -2
15 - 19415 3
20 - 247613 1
25 - 2911819 3
30 - 34145 -3
35 - 39617 5
40 - 447512 2
45 - 4971421 -7
50 - 5410919 1
55 - 598715 1
60 - 6411617 5
65 - 697714 0
70 - 746511 1
75 - 792810 -6
80 - 844812 -4
85 - 89167 -5
90 - 94033 -3
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 98 109 207 -11


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži9847.34
2.)ženy10952.66
3.)spolu207 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)178.21
2.)Produktívny vek (15-64)13364.25
2.)Poproduktívny vek (65+)5727.54
3.)spolu207 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava