počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Cinobaňa   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 511315 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1279
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Poltár

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:2399  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:2399   [rozdiel 2011-2001: 0] (nezmenil sa)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2055   [rozdiel 2021-2011: -344] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4474996 -2
5 - 9522678 26
10 - 146653119 13
15 - 195152103 -1
20 - 247264136 8
25 - 296656122 10
30 - 347651127 25
35 - 396771138 -4
40 - 449872170 26
45 - 499179170 12
50 - 546557122 8
55 - 596569134 -4
60 - 647095165 -25
65 - 697275147 -3
70 - 74445094 -6
75 - 79224870 -26
80 - 84142741 -13
85 - 8951116 -6
90 - 94156 -4
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
spolu 1044 1011 2055 33


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži104450.8
2.)ženy101149.2
3.)spolu2055 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)29314.26
2.)Produktívny vek (15-64)138767.49
2.)Poproduktívny vek (65+)37518.25
3.)spolu2055 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava