počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Háj   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 512265 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1264
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Turčianske Teplice

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:485  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:464   [rozdiel 2011-2001: -21] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:462   [rozdiel 2021-2011: -2] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 491322 -4
5 - 914923 5
10 - 14101020 0
15 - 19141327 1
20 - 24161329 3
25 - 29121325 -1
30 - 34171330 4
35 - 39101424 -4
40 - 44242448 0
45 - 49252247 3
50 - 54201636 4
55 - 59171027 7
60 - 6471219 -5
65 - 6951722 -12
70 - 74171229 5
75 - 798715 1
80 - 844913 -5
85 - 89033 -3
90 - 94202 2
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
spolu 231 231 462 0


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži23150
2.)ženy23150
3.)spolu462 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)6514.07
2.)Produktívny vek (15-64)31267.53
2.)Poproduktívny vek (65+)8518.4
3.)spolu462 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava