počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Nitrianske Rudno   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 514233 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1275
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Prievidza

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1900  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1952   [rozdiel 2011-2001: 52] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1925   [rozdiel 2021-2011: -27] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4405898 -18
5 - 9484492 4
10 - 14454245 3
15 - 19472774 20
20 - 246050110 10
25 - 296773140 -6
30 - 347764141 13
35 - 396878146 -10
40 - 4410261163 41
45 - 497580155 -5
50 - 546267129 -5
55 - 595159110 -8
60 - 646355118 8
65 - 695881139 -23
70 - 744762109 -15
75 - 79253257 -7
80 - 8492433 -15
85 - 8961420 -8
90 - 94033 -3
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
spolu 950 975 1925 -25


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži95049.35
2.)ženy97550.65
3.)spolu1925 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)27714.39
2.)Produktívny vek (15-64)128666.81
2.)Poproduktívny vek (65+)36218.81
3.)spolu1925 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“