počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Tisovec   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 515680 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1334
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Rimavská Sobota

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:4215  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:4306   [rozdiel 2011-2001: 91] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:3720   [rozdiel 2021-2011: -586] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47490164 -16
5 - 96982151 -13
10 - 149877175 21
15 - 199797194 0
20 - 24116118234 -2
25 - 29113103216 10
30 - 3410994203 15
35 - 39129116245 13
40 - 44147155302 -8
45 - 49179153332 26
50 - 54125113238 12
55 - 59113126239 -13
60 - 64118147265 -29
65 - 69121164285 -43
70 - 74102129231 -27
75 - 795368121 -15
80 - 84204363 -23
85 - 8943438 -30
90 - 9441620 -12
95 - 99134 -2
100 a viac000 0
spolu 1792 1928 3720 -136


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži179248.17
2.)ženy192851.83
3.)spolu3720 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)49013.17
2.)Produktívny vek (15-64)246866.34
2.)Poproduktívny vek (65+)76220.48
3.)spolu3720 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava