počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Veľký Krtíš   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 515850 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1245
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Veľký Krtíš

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:14013  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:12999   [rozdiel 2011-2001: -1014] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:11028   [rozdiel 2021-2011: -1971] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4225212437 13
5 - 9237234471 3
10 - 14262239501 23
15 - 19250239489 11
20 - 24272281553 -9
25 - 29376344720 32
30 - 34448387835 61
35 - 39451390841 61
40 - 44451416867 35
45 - 49425427852 -2
50 - 54329417746 -88
55 - 59393479872 -86
60 - 64386480866 -94
65 - 69341478819 -137
70 - 74225340565 -115
75 - 79122191313 -69
80 - 8456126182 -70
85 - 89205474 -34
90 - 9441721 -13
95 - 99044 -4
100 a viac000 0
spolu 5273 5755 11028 -482


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži527347.81
2.)ženy575552.19
3.)spolu11028 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)140912.78
2.)Produktívny vek (15-64)764169.29
2.)Poproduktívny vek (65+)197817.94
3.)spolu11028 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava