počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Hažlín   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 519227 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1414
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Bardejov

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1230  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1176   [rozdiel 2011-2001: -54] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1078   [rozdiel 2021-2011: -98] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4172037 -3
5 - 9161026 6
10 - 14241842 6
15 - 19222951 -7
20 - 24293968 -10
25 - 29474188 6
30 - 34553893 17
35 - 39403474 6
40 - 44334073 -7
45 - 49483280 16
50 - 54454590 0
55 - 59443579 9
60 - 64353671 -1
65 - 69293160 -2
70 - 74243963 -15
75 - 79192342 -4
80 - 8452025 -15
85 - 893912 -6
90 - 94134 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 536 542 1078 -6


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži53649.72
2.)ženy54250.28
3.)spolu1078 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)1059.74
2.)Produktívny vek (15-64)76771.15
2.)Poproduktívny vek (65+)20619.11
3.)spolu1078 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava