počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Raslavice   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 519936 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1261
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Bardejov

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:2484  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:2688   [rozdiel 2011-2001: 204] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2792   [rozdiel 2021-2011: 104] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4100101201 -1
5 - 99491185 3
10 - 147878156 0
15 - 1910685191 21
20 - 2410194195 7
25 - 299796193 1
30 - 3497107204 -10
35 - 39122103225 19
40 - 4410993202 16
45 - 4991103194 -12
50 - 548278160 4
55 - 597585160 -10
60 - 647476150 -2
65 - 697076146 -6
70 - 744160101 -19
75 - 79343771 -3
80 - 8462228 -16
85 - 8961420 -8
90 - 94257 -3
95 - 99022 -2
100 a viac011 -1
spolu 1385 1407 2792 -22


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži138549.61
2.)ženy140750.39
3.)spolu2792 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)54219.41
2.)Produktívny vek (15-64)187467.12
2.)Poproduktívny vek (65+)37613.47
3.)spolu2792 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava