počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Čečejovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 521302 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1317
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1899  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:2048   [rozdiel 2011-2001: 149] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2113   [rozdiel 2021-2011: 65] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46153114 8
5 - 97045115 25
10 - 146447111 17
15 - 195250102 2
20 - 244954103 -5
25 - 296778145 -11
30 - 348281163 1
35 - 397792169 -15
40 - 448785172 2
45 - 498385168 -2
50 - 546868136 0
55 - 596676142 -10
60 - 646570135 -5
65 - 697064134 6
70 - 74435497 -11
75 - 79243660 -12
80 - 84101424 -4
85 - 8951015 -5
90 - 94426 2
95 - 99112 0
100 a viac000 0
spolu 1048 1065 2113 -17


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži104849.6
2.)ženy106550.4
3.)spolu2113 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)34016.09
2.)Produktívny vek (15-64)143567.91
2.)Poproduktívny vek (65+)33816
3.)spolu2113 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava