počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Rozhanovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 521931 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1270
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:2062  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:2255   [rozdiel 2011-2001: 193] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2591   [rozdiel 2021-2011: 336] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47769146 8
5 - 99273165 19
10 - 148682168 4
15 - 196872140 -4
20 - 246158119 3
25 - 297762139 15
30 - 347791168 -14
35 - 39126122248 4
40 - 44127117244 10
45 - 499592187 3
50 - 546758125 9
55 - 596885153 -17
60 - 647476150 -2
65 - 697194165 -23
70 - 745366119 -13
75 - 79334174 -8
80 - 84222244 0
85 - 8971825 -11
90 - 9411112 -10
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 1282 1309 2591 -27


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži128249.48
2.)ženy130950.52
3.)spolu2591 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)47918.49
2.)Produktívny vek (15-64)167364.57
2.)Poproduktívny vek (65+)43916.94
3.)spolu2591 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava