počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Seňa   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 521973 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1249
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:2084  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:2091   [rozdiel 2011-2001: 7] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2170   [rozdiel 2021-2011: 79] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46465129 -1
5 - 98063143 17
10 - 147455129 19
15 - 196638104 28
20 - 246667133 -1
25 - 296465129 -1
30 - 348980169 9
35 - 3910479183 25
40 - 448679165 7
45 - 498367150 16
50 - 547057127 13
55 - 596579144 -14
60 - 647871149 7
65 - 695370123 -17
70 - 74404181 -1
75 - 79113950 -28
80 - 8472835 -21
85 - 899918 0
90 - 94235 -1
95 - 99134 -2
100 a viac000 0
spolu 1112 1058 2170 54


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži111251.24
2.)ženy105848.76
3.)spolu2170 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)40118.48
2.)Produktívny vek (15-64)145366.96
2.)Poproduktívny vek (65+)31614.56
3.)spolu2170 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava