počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Jasenov   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 522538 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1279
Lokalizácia: Košický kraj » okres Sobrance

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:331  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:317   [rozdiel 2011-2001: -14] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:286   [rozdiel 2021-2011: -31] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 49514 4
5 - 94610 -2
10 - 14369 -3
15 - 1912719 5
20 - 248614 2
25 - 2911718 4
30 - 3410717 3
35 - 395813 -3
40 - 44151631 -1
45 - 49141024 4
50 - 549716 2
55 - 5915823 7
60 - 6481018 -2
65 - 6910919 1
70 - 745611 -1
75 - 797916 -2
80 - 84246 -2
85 - 89044 -4
90 - 94134 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 148 138 286 10


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži14851.75
2.)ženy13848.25
3.)spolu286 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)3311.54
2.)Produktívny vek (15-64)19367.48
2.)Poproduktívny vek (65+)6020.98
3.)spolu286 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava