počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Trhovište   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 523186 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1220
Lokalizácia: Košický kraj » okres Michalovce

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1703  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1882   [rozdiel 2011-2001: 179] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2090   [rozdiel 2021-2011: 208] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 487110197 -23
5 - 910797204 10
10 - 1488111199 -23
15 - 198194175 -13
20 - 247873151 5
25 - 298465149 19
30 - 347071141 -1
35 - 396861129 7
40 - 447672148 4
45 - 495961120 -2
50 - 545948107 11
55 - 59484997 -1
60 - 64433881 5
65 - 69284674 -18
70 - 74313162 0
75 - 7991827 -9
80 - 8431215 -9
85 - 89347 -1
90 - 94033 -3
95 - 99224 0
100 a viac000 0
spolu 1024 1066 2090 -42


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži102449
2.)ženy106651
3.)spolu2090 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)60028.71
2.)Produktívny vek (15-64)129862.11
2.)Poproduktívny vek (65+)1929.19
3.)spolu2090 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava