počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Svinia   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 525171 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1249
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Prešov

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1323  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1765   [rozdiel 2011-2001: 442] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2384   [rozdiel 2021-2011: 619] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4192173365 19
5 - 9148174322 -26
10 - 14138125263 13
15 - 19138124262 14
20 - 248791178 -4
25 - 2910269171 33
30 - 346371134 -8
35 - 396173134 -12
40 - 446757124 10
45 - 495252104 0
50 - 54453580 10
55 - 59282856 0
60 - 64262753 -1
65 - 69232043 3
70 - 74152439 -9
75 - 7971522 -8
80 - 84101121 -1
85 - 895813 -3
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 1207 1177 2384 30


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži120750.63
2.)ženy117749.37
3.)spolu2384 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)95039.85
2.)Produktívny vek (15-64)129654.36
2.)Poproduktívny vek (65+)1385.79
3.)spolu2384 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava