počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Žehňa   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 525499 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1330
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Prešov

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:795  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1007   [rozdiel 2011-2001: 212] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1277   [rozdiel 2021-2011: 270] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 49490184 4
5 - 96968137 1
10 - 146552117 13
15 - 196042102 18
20 - 246167128 -6
25 - 295651107 5
30 - 34375087 -13
35 - 39383371 5
40 - 44373875 -1
45 - 49273562 -8
50 - 54252954 -4
55 - 59251944 6
60 - 64211536 6
65 - 69141327 1
70 - 7451116 -6
75 - 7991120 -2
80 - 84246 -2
85 - 89123 -1
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 646 631 1277 15


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži64650.59
2.)ženy63149.41
3.)spolu1277 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)43834.3
2.)Produktívny vek (15-64)76659.98
2.)Poproduktívny vek (65+)735.72
3.)spolu1277 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava