počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Dravce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 526487 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1280
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Levoča

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:772  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:772   [rozdiel 2011-2001: 0] (nezmenil sa)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:809   [rozdiel 2021-2011: 37] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4292958 0
5 - 9392564 14
10 - 14251439 11
15 - 19172441 -7
20 - 24281745 11
25 - 29452974 16
30 - 34352762 8
35 - 39502777 23
40 - 44292049 9
45 - 49232952 -6
50 - 54352459 11
55 - 59222648 -4
60 - 64282452 4
65 - 69191837 1
70 - 748715 1
75 - 7961016 -4
80 - 846713 -1
85 - 89235 -1
90 - 94011 -1
95 - 99112 0
100 a viac000 0
spolu 447 362 809 85


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži44755.25
2.)ženy36244.75
3.)spolu809 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)16119.9
2.)Produktívny vek (15-64)55969.1
2.)Poproduktívny vek (65+)8911
3.)spolu809 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava