počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Šambron   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 527033 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1411
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Stará Ľubovňa

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:437  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:410   [rozdiel 2011-2001: -27] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:376   [rozdiel 2021-2011: -34] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4141125 3
5 - 9538 2
10 - 146511 1
15 - 196814 -2
20 - 247815 -1
25 - 29161228 4
30 - 34131528 -2
35 - 39141024 4
40 - 44111021 1
45 - 49101525 -5
50 - 54181129 7
55 - 59141529 -1
60 - 6414923 5
65 - 69101323 -3
70 - 74131326 0
75 - 79101323 -3
80 - 8421214 -10
85 - 89167 -5
90 - 94123 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 185 191 376 -6


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži18549.2
2.)ženy19150.8
3.)spolu376 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)4411.7
2.)Produktívny vek (15-64)23662.77
2.)Poproduktívny vek (65+)9625.53
3.)spolu376 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava