počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Svidník   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 527106 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1330
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Svidník

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:12428  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:11721   [rozdiel 2011-2001: -707] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:10168   [rozdiel 2021-2011: -1553] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4195166361 29
5 - 9233201434 32
10 - 14190218408 -28
15 - 19252185437 67
20 - 24277260537 17
25 - 29323302625 21
30 - 34411308719 103
35 - 39404397801 7
40 - 44435385820 50
45 - 49349393742 -44
50 - 54317367684 -50
55 - 59362441803 -79
60 - 64425525950 -100
65 - 69360445805 -85
70 - 74252280532 -28
75 - 7983141224 -58
80 - 8456105161 -49
85 - 89227597 -53
90 - 9432124 -18
95 - 99314 2
100 a viac000 0
spolu 4952 5216 10168 -264


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži495248.7
2.)ženy521651.3
3.)spolu10168 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)120311.83
2.)Produktívny vek (15-64)711870
2.)Poproduktívny vek (65+)184718.16
3.)spolu10168 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava