počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bratislava - Petržalka   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 529460 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1225
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava V

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:117227  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:105842   [rozdiel 2011-2001: -11385] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:114000   [rozdiel 2021-2011: 8158] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4339632066602 190
5 - 9292428685792 56
10 - 14216921142169 55
15 - 19158614153001 171
20 - 24155314513004 102
25 - 29261727975414 -180
30 - 34489550489943 -153
35 - 397468680814276 660
40 - 446519567812197 841
45 - 49364831996847 449
50 - 54204520354080 10
55 - 59222336545877 -1431
60 - 644321620110522 -1880
65 - 695104640411508 -1300
70 - 74276533686133 -603
75 - 79100213862388 -384
80 - 844687201188 -252
85 - 89173414587 -241
90 - 9458200258 -142
95 - 99265682 -30
100 a viac61218 -6
spolu 54966 59034 114000 -4068


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži5496648.22
2.)ženy5903451.78
3.)spolu114000 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)1667714.63
2.)Produktívny vek (15-64)7516165.93
2.)Poproduktívny vek (65+)2216219.44
3.)spolu114000 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“