počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Gregorova Vieska   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 557331 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1393
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Lučenec

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:151  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:149   [rozdiel 2011-2001: -2] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:144   [rozdiel 2021-2011: -5] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4437 1
5 - 9257 -3
10 - 146410 2
15 - 195712 -2
20 - 24628 4
25 - 29347 -1
30 - 345510 0
35 - 39549 1
40 - 446915 -3
45 - 497916 -2
50 - 54224 0
55 - 59538 2
60 - 647613 1
65 - 696612 0
70 - 74213 1
75 - 79022 -2
80 - 84000 0
85 - 89000 0
90 - 94101 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 72 72 144 0


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži7250
2.)ženy7250
3.)spolu144 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)2416.67
2.)Produktívny vek (15-64)10270.83
2.)Poproduktívny vek (65+)1812.5
3.)spolu144 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava