počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Bratislava - Podunajské Biskupice   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 529311 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1254
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava II

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Bratislava II   [ kód okresu: 102 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 20611 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 19749 | rozdiel (2011-2001): 862

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa vierovyznania

vierovyznaniepočetpodiel (%)
1.)Rímskokatolícka cirkev1194657.96
2.)Evanjelická cirkev augsburského vyznania7673.72
3.)Gréckokatolícka cirkev1880.91
4.)Reformovaná kresťanská cirkev1080.52
5.)Pravoslávna cirkev820.4
6.)Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia1100.53
7.)Evanjelická cirkev metodistická500.24
8.)Kresťanské zbory570.28
9.)Apoštolská cirkev370.18
10.)Bratská jednota baptistov500.24
11.)Cirkev adventistov siedmeho dňa60.03
12.)Cirkev bratská190.09
13.)Ústredný zväz židovských náboženských obcí130.06
14.)Starokatolícka cirkev70.03
15.)Cirkev československá husitská160.08
16.)Novoapoštolská cirkev00
17.)Bahájske spoločenstvo50.02
18.)Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní60.03
19.)iné2411.17
20.)bez vyznania550226.69
21.)nezistené14016.8 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“