počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  okres Bratislava I  

Lokalizácia: Bratislavský kraj

 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Bratislavský kraj  | kód kraja: 100
názov okresu: Bratislava I  | kód okresu: 101

celkový počet obcí: 1
počet obcí s www stránkou: 1
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 0
Počet vidieckych obcí: 0

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Bratislavský kraj [SK01]
NUTS3: Bratislavský kraj [SK010]
LAU1: okres Bratislava I [SK0101]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 1 / 1 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
Bratislava IIBratislavský kraj
Bratislava IIIBratislavský kraj
Bratislava IVBratislavský kraj
Bratislava VBratislavský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2017)
 mestá  40 610 / 40 610 
 100,0%
 vidiek  0 / 40 610 
 0,0%Zoznam obcí okresu Bratislava I
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1528595  Bratislava - Staré Mesto101Bratislava I100Bratislavský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“