počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Pezinok  

Lokalizácia: Bratislavský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Bratislavský kraj  | kód kraja: 100
názov okresu: Pezinok  | kód okresu: 107

celkový počet obcí: 17
počet obcí s www stránkou: 17
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 3
Počet vidieckych obcí: 14

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Bratislavský kraj [SK01]
NUTS3: Bratislavský kraj [SK010]
LAU1: okres Pezinok [SK0107]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 17 / 17 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 5):
Bratislava IIIBratislavský kraj
Bratislava IVBratislavský kraj
MalackyBratislavský kraj
SenecBratislavský kraj
TrnavaTrnavský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  40 187 / 69 183 
 58,1%
 vidiek  28 996 / 69 183 
 41,9%Zoznam obcí okresu Pezinok
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1507806  Báhoň107Pezinok100Bratislavský
2507849  Budmerice107Pezinok100Bratislavský
3507857  Častá107Pezinok100Bratislavský
4507873  Doľany107Pezinok100Bratislavský
5507881  Dubová107Pezinok100Bratislavský
6507946  Jablonec107Pezinok100Bratislavský
7508047  Limbach107Pezinok100Bratislavský
8508101  Modra107Pezinok100Bratislavský
9508179  Pezinok107Pezinok100Bratislavský
10508187  Píla107Pezinok100Bratislavský
11508250  Šenkvice107Pezinok100Bratislavský
12508225  Slovenský Grob107Pezinok100Bratislavský
13508268  Štefanová107Pezinok100Bratislavský
14507989  Svätý Jur107Pezinok100Bratislavský
15508306  Viničné107Pezinok100Bratislavský
16508314  Vinosady107Pezinok100Bratislavský
17508322  Vištuk107Pezinok100Bratislavský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava