počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Piešťany  

Lokalizácia: Trnavský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Trnavský kraj  | kód kraja: 200
názov okresu: Piešťany  | kód okresu: 204

celkový počet obcí: 27
počet obcí s www stránkou: 27
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 25

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trnavský kraj [SK021]
LAU1: okres Piešťany [SK0214]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 27 / 27 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 5):
HlohovecTrnavský kraj
TrnavaTrnavský kraj
MyjavaTrenčiansky kraj
Nové Mesto nad VáhomTrenčiansky kraj
TopoľčanyNitriansky kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  33 420 / 63 032 
 53,0%
 vidiek  29 612 / 63 032 
 47,0%Zoznam obcí okresu Piešťany
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1581399  Banka204Piešťany200Trnavský
2558354  Bašovce204Piešťany200Trnavský
3506834  Borovce204Piešťany200Trnavský
4507121  Chtelnica204Piešťany200Trnavský
5506982  Dolný Lopašov204Piešťany200Trnavský
6506991  Drahovce204Piešťany200Trnavský
7507008  Dubovany204Piešťany200Trnavský
8558338  Ducové204Piešťany200Trnavský
9556581  Hubina204Piešťany200Trnavský
10507199  Kočín - Lančár204Piešťany200Trnavský
11507229  Krakovany204Piešťany200Trnavský
12507342  Moravany nad Váhom204Piešťany200Trnavský
13507369  Nižná204Piešťany200Trnavský
14507385  Ostrov204Piešťany200Trnavský
15507431  Pečeňady204Piešťany200Trnavský
16507440  Piešťany204Piešťany200Trnavský
17507466  Prašník204Piešťany200Trnavský
18507482  Rakovice204Piešťany200Trnavský
19507491  Ratnovce204Piešťany200Trnavský
20558397  Šípkové204Piešťany200Trnavský
21507563  Sokolovce204Piešťany200Trnavský
22556548  Šterusy204Piešťany200Trnavský
23507679  Trebatice204Piešťany200Trnavský
24507709  Veľké Kostoľany204Piešťany200Trnavský
25556572  Veľké Orvište204Piešťany200Trnavský
26507725  Veselé204Piešťany200Trnavský
27507750  Vrbové204Piešťany200Trnavský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava