počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Senica  

Lokalizácia: Trnavský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Trnavský kraj  | kód kraja: 200
názov okresu: Senica  | kód okresu: 205

celkový počet obcí: 31
počet obcí s www stránkou: 31
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 29

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trnavský kraj [SK021]
LAU1: okres Senica [SK0215]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 31 / 31 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
MalackyBratislavský kraj
SkalicaTrnavský kraj
TrnavaTrnavský kraj
MyjavaTrenčiansky kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  24 854 / 59 749 
 41,6%
 vidiek  34 895 / 59 749 
 58,4%Zoznam obcí okresu Senica
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1504211  Bílkove Humence205Senica200Trnavský
2504238  Borský Mikuláš205Senica200Trnavský
3504220  Borský Svätý Jur205Senica200Trnavský
4504319  Čáry205Senica200Trnavský
5504327  Častkov205Senica200Trnavský
6504297  Cerová205Senica200Trnavský
7504335  Dojč205Senica200Trnavský
8504360  Hlboké205Senica200Trnavský
9504386  Hradište pod Vrátnom205Senica200Trnavský
10504416  Jablonica205Senica200Trnavský
11504475  Koválov205Senica200Trnavský
12504491  Kuklov205Senica200Trnavský
13504513  Kúty205Senica200Trnavský
14504521  Lakšárska Nová Ves205Senica200Trnavský
15504572  Moravský Svätý Ján205Senica200Trnavský
16504602  Osuské205Senica200Trnavský
17504645  Plavecký Peter205Senica200Trnavský
18504653  Podbranč205Senica200Trnavský
19504700  Prietrž205Senica200Trnavský
20504726  Prievaly205Senica200Trnavský
21556122  Rohov205Senica200Trnavský
22504777  Rovensko205Senica200Trnavský
23556131  Rybky205Senica200Trnavský
24504882  Šajdíkove Humence205Senica200Trnavský
25504891  Šaštín - Stráže205Senica200Trnavský
26556114  Sekule205Senica200Trnavský
27504203  Senica205Senica200Trnavský
28504823  Smolinské205Senica200Trnavský
29504831  Smrdáky205Senica200Trnavský
30504840  Sobotište205Senica200Trnavský
31504904  Štefanov205Senica200Trnavský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava