počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Bánovce nad Bebravou  

Lokalizácia: Trenčiansky kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Trenčiansky kraj  | kód kraja: 300
názov okresu: Bánovce nad Bebravou  | kód okresu: 301

celkový počet obcí: 43
počet obcí s www stránkou: 39
počet obcí bez www stránky: 4

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 42

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trenčiansky kraj [SK022]
LAU1: okres Bánovce nad Bebravou [SK0221]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 39 / 43 
 90,7%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 5):
Nové Mesto nad VáhomTrenčiansky kraj
PartizánskeTrenčiansky kraj
PrievidzaTrenčiansky kraj
TrenčínTrenčiansky kraj
TopoľčanyNitriansky kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  17 311 / 35 967 
 48,1%
 vidiek  18 656 / 35 967 
 51,9%Zoznam obcí okresu Bánovce nad Bebravou
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1542652  Bánovce nad Bebravou301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
2556793  Borčany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
3542741  Brezolupy301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
4556408  Chudá Lehota301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
5542806  Čierna Lehota301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
6542776  Cimenná301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
7542822  Dežerice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
8542849  Dolné Naštice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
9542857  Dubnička301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
10542873  Dvorec301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
11542890  Haláčovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
12542920  Horné Naštice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
13543080  Krásna Ves301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
14543136  Kšinná301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
15556360  Libichava301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
16505056  Ľutov301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
17505072  Malá Hradná *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
18505102  Malé Hoste301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
19505153  Miezgovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
20505200  Nedašovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
21505277  Omastiná *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
22556289  Otrhánky301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
23505331  Pečeňany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
24556742  Pochabany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
25505358  Podlužany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
26505382  Pravotice301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
27505412  Prusy301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
28505447  Ruskovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
29505455  Rybany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
30505544  Šípkov *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
31505552  Šišov301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
32505471  Slatina nad Bebravou301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
33505480  Slatinka nad Bebravou301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
34505579  Timoradza301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
35505595  Trebichava301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
36505625  Uhrovec301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
37505633  Uhrovské Podhradie *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
38505692  Veľké Chlievany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
39545651  Veľké Držkovce301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
40505684  Veľké Hoste301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
41505765  Vysočany301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
42505811  Žitná - Radiša301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
43505790  Zlatníky301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava