počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Ilava  

Lokalizácia: Trenčiansky kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Trenčiansky kraj  | kód kraja: 300
názov okresu: Ilava  | kód okresu: 302

celkový počet obcí: 21
počet obcí s www stránkou: 21
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 3
Počet vidieckych obcí: 18

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trenčiansky kraj [SK022]
LAU1: okres Ilava [SK0222]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 21 / 21 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 5):
Považská BystricaTrenčiansky kraj
PrievidzaTrenčiansky kraj
PúchovTrenčiansky kraj
TrenčínTrenčiansky kraj
ŽilinaŽilinský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  39 051 / 58 058 
 67,3%
 vidiek  19 007 / 58 058 
 32,7%Zoznam obcí okresu Ilava
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1582301  Bohunice302Ilava300Trenčiansky
2512885  Bolešov302Ilava300Trenčiansky
3557391  Borčice302Ilava300Trenčiansky
4512931  Červený Kameň302Ilava300Trenčiansky
5513016  Dubnica nad Váhom302Ilava300Trenčiansky
6513024  Dulov302Ilava300Trenčiansky
7513091  Horná Poruba302Ilava300Trenčiansky
8513156  Ilava302Ilava300Trenčiansky
9557404  Kameničany302Ilava300Trenčiansky
10513253  Košeca302Ilava300Trenčiansky
11513351  Košecké Podhradie302Ilava300Trenčiansky
12557617  Krivoklát302Ilava300Trenčiansky
13513296  Ladce302Ilava300Trenčiansky
14513385  Mikušovce302Ilava300Trenčiansky
15513440  Nová Dubnica302Ilava300Trenčiansky
16513598  Pruské302Ilava300Trenčiansky
17557412  Sedmerovec302Ilava300Trenčiansky
18557421  Slavnica302Ilava300Trenčiansky
19513725  Tuchyňa302Ilava300Trenčiansky
20557625  Vršatské Podhradie302Ilava300Trenčiansky
21513865  Zliechov302Ilava300Trenčiansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava