počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Myjava  

Lokalizácia: Trenčiansky kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Trenčiansky kraj  | kód kraja: 300
názov okresu: Myjava  | kód okresu: 303

celkový počet obcí: 17
počet obcí s www stránkou: 17
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 15

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trenčiansky kraj [SK022]
LAU1: okres Myjava [SK0223]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 17 / 17 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 5):
PiešťanyTrnavský kraj
SenicaTrnavský kraj
SkalicaTrnavský kraj
TrnavaTrnavský kraj
Nové Mesto nad VáhomTrenčiansky kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  15 833 / 25 678 
 61,7%
 vidiek  9 845 / 25 678 
 38,3%Zoznam obcí okresu Myjava
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1504254  Brestovec303Myjava300Trenčiansky
2504262  Brezová pod Bradlom303Myjava300Trenčiansky
3504289  Bukovec303Myjava300Trenčiansky
4504408  Chvojnica303Myjava300Trenčiansky
5506079  Hrašné303Myjava300Trenčiansky
6504424  Jablonka303Myjava300Trenčiansky
7504467  Košariská303Myjava300Trenčiansky
8506141  Kostolné303Myjava300Trenčiansky
9506150  Krajné303Myjava300Trenčiansky
10504581  Myjava303Myjava300Trenčiansky
11506419  Podkylava303Myjava300Trenčiansky
12504661  Polianka303Myjava300Trenčiansky
13504688  Poriadie303Myjava300Trenčiansky
14504696  Priepasné303Myjava300Trenčiansky
15504793  Rudník303Myjava300Trenčiansky
16504866  Stará Myjava303Myjava300Trenčiansky
17504971  Vrbovce303Myjava300Trenčiansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava