počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Nové Mesto nad Váhom  

Lokalizácia: Trenčiansky kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Trenčiansky kraj  | kód kraja: 300
názov okresu: Nové Mesto nad Váhom  | kód okresu: 304

celkový počet obcí: 34
počet obcí s www stránkou: 33
počet obcí bez www stránky: 1

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 32

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trenčiansky kraj [SK022]
LAU1: okres Nové Mesto nad Váhom [SK0224]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 33 / 34 
 97,1%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 5):
PiešťanyTrnavský kraj
Bánovce nad BebravouTrenčiansky kraj
MyjavaTrenčiansky kraj
TrenčínTrenčiansky kraj
TopoľčanyNitriansky kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  28 368 / 61 840 
 45,9%
 vidiek  33 472 / 61 840 
 54,1%Zoznam obcí okresu Nové Mesto nad Váhom
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1505846  Beckov304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
2505871  Bošáca304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
3505889  Brunovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
4505897  Bzince pod Javorinou304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
5505901  Čachtice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
6505919  Častkovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
7505951  Dolné Srnie304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
8556424  Haluzice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
9505994  Hôrka nad Váhom304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
10506001  Horná Streda304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
11506061  Hrachovište304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
12506052  Hrádok304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
13506109  Kálnica304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
14506125  Kočovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
15506184  Lubina304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
16506206  Lúka304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
17506249  Modrová304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
18506257  Modrovka304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
19506265  Moravské Lieskové304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
20506303  Nová Bošáca304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
21506311  Nová Lehota *304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
22556459  Nová Ves nad Váhom304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
23506338  Nové Mesto nad Váhom304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
24506346  Očkov304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
25506401  Pobedim304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
26506427  Podolie304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
27506435  Potvorice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
28506443  Považany304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
29506516  Stará Lehota304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
30506524  Stará Turá304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
31506583  Trenčianske Bohuslavice304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
32506630  Vaďovce304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
33506672  Višňové304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
34556441  Zemianske Podhradie304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava