počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Považská Bystrica  

Lokalizácia: Trenčiansky kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Trenčiansky kraj  | kód kraja: 300
názov okresu: Považská Bystrica  | kód okresu: 306

celkový počet obcí: 28
počet obcí s www stránkou: 28
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 27

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trenčiansky kraj [SK022]
LAU1: okres Považská Bystrica [SK0226]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 28 / 28 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 5):
IlavaTrenčiansky kraj
PúchovTrenčiansky kraj
BytčaŽilinský kraj
ČadcaŽilinský kraj
ŽilinaŽilinský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  38 641 / 61 617 
 62,7%
 vidiek  22 976 / 61 617 
 37,3%Zoznam obcí okresu Považská Bystrica
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1557633  Bodiná306Považská Bystrica300Trenčiansky
2512915  Brvnište306Považská Bystrica300Trenčiansky
3557561  Čelkova Lehota306Považská Bystrica300Trenčiansky
4512966  Dolná Mariková306Považská Bystrica300Trenčiansky
5546640  Dolný Lieskov306Považská Bystrica300Trenčiansky
6513008  Domaniža306Považská Bystrica300Trenčiansky
7557609  Ďurďové306Považská Bystrica300Trenčiansky
8557510  Hatné306Považská Bystrica300Trenčiansky
9513083  Horná Mariková306Považská Bystrica300Trenčiansky
10580856  Horný Lieskov306Považská Bystrica300Trenčiansky
11513172  Jasenica306Považská Bystrica300Trenčiansky
12557552  Klieština306Považská Bystrica300Trenčiansky
13513245  Kostolec306Považská Bystrica300Trenčiansky
14557579  Malé Lednice306Považská Bystrica300Trenčiansky
15513466  Papradno306Považská Bystrica300Trenčiansky
16513474  Plevník - Drienové306Považská Bystrica300Trenčiansky
17558222  Počarová306Považská Bystrica300Trenčiansky
18580864  Podskalie306Považská Bystrica300Trenčiansky
19512842  Považská Bystrica306Považská Bystrica300Trenčiansky
20513563  Prečín306Považská Bystrica300Trenčiansky
21513601  Pružina306Považská Bystrica300Trenčiansky
22557595  Sádočné306Považská Bystrica300Trenčiansky
23557480  Slopná306Považská Bystrica300Trenčiansky
24513687  Stupné306Považská Bystrica300Trenčiansky
25518913  Sverepec306Považská Bystrica300Trenčiansky
26513741  Udiča306Považská Bystrica300Trenčiansky
27513784  Vrchteplá306Považská Bystrica300Trenčiansky
28513822  Záskalie306Považská Bystrica300Trenčiansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava