počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Prievidza  

Lokalizácia: Trenčiansky kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Trenčiansky kraj  | kód kraja: 300
názov okresu: Prievidza  | kód okresu: 307

celkový počet obcí: 52
počet obcí s www stránkou: 51
počet obcí bez www stránky: 1

Počet miest: 4
Počet vidieckych obcí: 48

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trenčiansky kraj [SK022]
LAU1: okres Prievidza [SK0227]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 51 / 52 
 98,1%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 9):
Bánovce nad BebravouTrenčiansky kraj
IlavaTrenčiansky kraj
PartizánskeTrenčiansky kraj
TrenčínTrenčiansky kraj
MartinŽilinský kraj
Turčianske TepliceŽilinský kraj
ŽilinaŽilinský kraj
ŽarnovicaBanskobystrický kraj
Žiar nad HronomBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  70 391 / 131 693 
 53,5%
 vidiek  61 302 / 131 693 
 46,5%Zoznam obcí okresu Prievidza
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1513903  Bojnice307Prievidza300Trenčiansky
2513911  Bystričany307Prievidza300Trenčiansky
3513938  Čavoj307Prievidza300Trenčiansky
4513946  Čereňany307Prievidza300Trenčiansky
5514021  Chrenovec - Brusno307Prievidza300Trenčiansky
6514039  Chvojnica307Prievidza300Trenčiansky
7513920  Cigeľ307Prievidza300Trenčiansky
8513954  Diviacka Nová Ves307Prievidza300Trenčiansky
9513962  Diviaky nad Nitricou307Prievidza300Trenčiansky
10513971  Dlžín *307Prievidza300Trenčiansky
11513989  Dolné Vestenice307Prievidza300Trenčiansky
12513997  Handlová307Prievidza300Trenčiansky
13514004  Horná Ves307Prievidza300Trenčiansky
14514012  Horné Vestenice307Prievidza300Trenčiansky
15557714  Jalovec307Prievidza300Trenčiansky
16514063  Kamenec pod Vtáčnikom307Prievidza300Trenčiansky
17514071  Kanianka307Prievidza300Trenčiansky
18514080  Kľačno307Prievidza300Trenčiansky
19514098  Kocurany307Prievidza300Trenčiansky
20514110  Koš307Prievidza300Trenčiansky
21514101  Kostolná Ves307Prievidza300Trenčiansky
22514128  Lazany307Prievidza300Trenčiansky
23514136  Lehota pod Vtáčnikom307Prievidza300Trenčiansky
24514144  Liešťany307Prievidza300Trenčiansky
25557706  Lipník307Prievidza300Trenčiansky
26514179  Malá Čausa307Prievidza300Trenčiansky
27514187  Malinová307Prievidza300Trenčiansky
28514209  Nedožery - Brezany307Prievidza300Trenčiansky
29514217  Nevidzany307Prievidza300Trenčiansky
30514225  Nitrianske Pravno307Prievidza300Trenčiansky
31514233  Nitrianske Rudno307Prievidza300Trenčiansky
32514241  Nitrianske Sučany307Prievidza300Trenčiansky
33514250  Nitrica307Prievidza300Trenčiansky
34514268  Nováky307Prievidza300Trenčiansky
35514284  Opatovce nad Nitrou307Prievidza300Trenčiansky
36514292  Oslany307Prievidza300Trenčiansky
37514306  Podhradie307Prievidza300Trenčiansky
38514314  Poluvsie307Prievidza300Trenčiansky
39514322  Poruba307Prievidza300Trenčiansky
40514331  Pravenec307Prievidza300Trenčiansky
41513881  Prievidza307Prievidza300Trenčiansky
42514349  Radobica307Prievidza300Trenčiansky
43514357  Ráztočno307Prievidza300Trenčiansky
44514365  Rudnianska Lehota307Prievidza300Trenčiansky
45514373  Sebedražie307Prievidza300Trenčiansky
46514381  Seč307Prievidza300Trenčiansky
47514390  Šútovce307Prievidza300Trenčiansky
48514403  Temeš307Prievidza300Trenčiansky
49514411  Tužina307Prievidza300Trenčiansky
50514420  Valaská Belá307Prievidza300Trenčiansky
51514438  Veľká Čausa307Prievidza300Trenčiansky
52514454  Zemianske Kostoľany307Prievidza300Trenčiansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava