počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Trenčín  

Lokalizácia: Trenčiansky kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Trenčiansky kraj  | kód kraja: 300
názov okresu: Trenčín  | kód okresu: 309

celkový počet obcí: 37
počet obcí s www stránkou: 37
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 3
Počet vidieckych obcí: 34

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trenčiansky kraj [SK022]
LAU1: okres Trenčín [SK0229]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 37 / 37 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
Bánovce nad BebravouTrenčiansky kraj
IlavaTrenčiansky kraj
Nové Mesto nad VáhomTrenčiansky kraj
PrievidzaTrenčiansky kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  65 055 / 113 777 
 57,2%
 vidiek  48 722 / 113 777 
 42,8%Zoznam obcí okresu Trenčín
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1505838  Adamovské Kochanovce309Trenčín300Trenčiansky
2505854  Bobot309Trenčín300Trenčiansky
3506087  Chocholná - Velčice309Trenčín300Trenčiansky
4505935  Dolná Poruba309Trenčín300Trenčiansky
5505943  Dolná Súča309Trenčín300Trenčiansky
6505960  Drietoma309Trenčín300Trenčiansky
7505978  Dubodiel309Trenčín300Trenčiansky
8506010  Horná Súča309Trenčín300Trenčiansky
9506028  Horňany309Trenčín300Trenčiansky
10506036  Horné Srnie309Trenčín300Trenčiansky
11506044  Hrabovka309Trenčín300Trenčiansky
12506095  Ivanovce309Trenčín300Trenčiansky
13506133  Kostolná - Záriečie309Trenčín300Trenčiansky
14506168  Krivosúd - Bodovka309Trenčín300Trenčiansky
15545686  Melčice - Lieskové309Trenčín300Trenčiansky
16506231  Mníchova Lehota309Trenčín300Trenčiansky
17506273  Motešice309Trenčín300Trenčiansky
18506281  Nemšová309Trenčín300Trenčiansky
19506290  Neporadza309Trenčín300Trenčiansky
20506354  Omšenie309Trenčín300Trenčiansky
21506371  Opatovce309Trenčín300Trenčiansky
22581348  Petrova Lehota309Trenčín300Trenčiansky
23506478  Selec309Trenčín300Trenčiansky
24546682  Skalka nad Váhom309Trenčín300Trenčiansky
25506508  Soblahov309Trenčín300Trenčiansky
26506541  Štvrtok309Trenčín300Trenčiansky
27506532  Svinná309Trenčín300Trenčiansky
28506559  Trenčianska Teplá309Trenčín300Trenčiansky
29506567  Trenčianska Turná309Trenčín300Trenčiansky
30506591  Trenčianske Jastrabie309Trenčín300Trenčiansky
31506605  Trenčianske Mitice309Trenčín300Trenčiansky
32545741  Trenčianske Stankovce309Trenčín300Trenčiansky
33506613  Trenčianske Teplice309Trenčín300Trenčiansky
34505820  Trenčín309Trenčín300Trenčiansky
35506648  Veľká Hradná309Trenčín300Trenčiansky
36506656  Veľké Bierovce309Trenčín300Trenčiansky
37556475  Zamarovce309Trenčín300Trenčiansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava