počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Komárno  

Lokalizácia: Nitriansky kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Nitriansky kraj  | kód kraja: 400
názov okresu: Komárno  | kód okresu: 401

celkový počet obcí: 41
počet obcí s www stránkou: 40
počet obcí bez www stránky: 1

Počet miest: 4
Počet vidieckych obcí: 37

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Nitriansky kraj [SK023]
LAU1: okres Komárno [SK0231]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 40 / 41 
 97,6%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
Dunajská StredaTrnavský kraj
GalantaTrnavský kraj
Nové ZámkyNitriansky kraj
ŠaľaNitriansky kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  56 020 / 100 952 
 55,5%
 vidiek  44 932 / 100 952 
 44,5%Zoznam obcí okresu Komárno
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1501034  Bajč401Komárno400Nitriansky
2501395  Bátorove Kosihy401Komárno400Nitriansky
3501042  Bodza401Komárno400Nitriansky
4555819  Bodzianske Lúky401Komárno400Nitriansky
5501069  Brestovec401Komárno400Nitriansky
6501077  Búč401Komárno400Nitriansky
7501085  Čalovec401Komárno400Nitriansky
8501158  Chotín401Komárno400Nitriansky
9501093  Číčov401Komárno400Nitriansky
10501107  Dedina Mládeže401Komárno400Nitriansky
11501123  Dulovce401Komárno400Nitriansky
12580911  Holiare401Komárno400Nitriansky
13501140  Hurbanovo401Komárno400Nitriansky
14501166  Imeľ401Komárno400Nitriansky
15501174  Iža401Komárno400Nitriansky
16501182  Kameničná401Komárno400Nitriansky
17501191  Klížska Nemá401Komárno400Nitriansky
18501204  Kolárovo401Komárno400Nitriansky
19501026  Komárno401Komárno400Nitriansky
20501212  Kravany nad Dunajom401Komárno400Nitriansky
21501221  Lipové401Komárno400Nitriansky
22501239  Marcelová401Komárno400Nitriansky
23501247  Martovce401Komárno400Nitriansky
24501255  Moča401Komárno400Nitriansky
25501263  Modrany401Komárno400Nitriansky
26501271  Mudroňovo *401Komárno400Nitriansky
27501280  Nesvady401Komárno400Nitriansky
28501301  Okoličná na Ostrove401Komárno400Nitriansky
29501310  Patince401Komárno400Nitriansky
30501328  Pribeta401Komárno400Nitriansky
31501336  Radvaň nad Dunajom401Komárno400Nitriansky
32501344  Sokolce401Komárno400Nitriansky
33501352  Šrobárová401Komárno400Nitriansky
34501115  Svätý Peter401Komárno400Nitriansky
35501361  Tôň401Komárno400Nitriansky
36501379  Trávnik401Komárno400Nitriansky
37501387  Veľké Kosihy401Komárno400Nitriansky
38555827  Virt401Komárno400Nitriansky
39501409  Vrbová nad Váhom401Komárno400Nitriansky
40501417  Zemianska Olča401Komárno400Nitriansky
41501425  Zlatná na Ostrove401Komárno400Nitriansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava