počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Nitra  

Lokalizácia: Nitriansky kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Nitriansky kraj  | kód kraja: 400
názov okresu: Nitra  | kód okresu: 403

celkový počet obcí: 62
počet obcí s www stránkou: 60
počet obcí bez www stránky: 2

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 60

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Nitriansky kraj [SK023]
LAU1: okres Nitra [SK0233]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 60 / 62 
 96,8%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 7):
GalantaTrnavský kraj
HlohovecTrnavský kraj
LeviceNitriansky kraj
Nové ZámkyNitriansky kraj
ŠaľaNitriansky kraj
TopoľčanyNitriansky kraj
Zlaté MoravceNitriansky kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  87 082 / 164 788 
 52,8%
 vidiek  77 706 / 164 788 
 47,2%Zoznam obcí okresu Nitra
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1500020  Alekšince403Nitra400Nitriansky
2500046  Báb403Nitra400Nitriansky
3581623  Babindol403Nitra400Nitriansky
4582697  Bádice403Nitra400Nitriansky
5500071  Branč403Nitra400Nitriansky
6582387  Čab403Nitra400Nitriansky
7545589  Cabaj - Čápor403Nitra400Nitriansky
8500101  Čakajovce403Nitra400Nitriansky
9555886  Čechynce403Nitra400Nitriansky
10500135  Čeľadice403Nitra400Nitriansky
11500160  Čifáre403Nitra400Nitriansky
12582425  Dolné Lefantovce403Nitra400Nitriansky
13500194  Dolné Obdokovce403Nitra400Nitriansky
14500232  Golianovo403Nitra400Nitriansky
15545635  Horné Lefantovce403Nitra400Nitriansky
16555959  Hosťová403Nitra400Nitriansky
17500313  Hruboňovo403Nitra400Nitriansky
18558320  Ivanka pri Nitre403Nitra400Nitriansky
19500356  Jarok403Nitra400Nitriansky
20500372  Jelenec403Nitra400Nitriansky
21500381  Jelšovce403Nitra400Nitriansky
22500399  Kapince *403Nitra400Nitriansky
23500402  Klasov403Nitra400Nitriansky
24500411  Kolíňany403Nitra400Nitriansky
25500453  Lehota403Nitra400Nitriansky
26500470  Lúčnica nad Žitavou403Nitra400Nitriansky
27581097  Ľudovítová403Nitra400Nitriansky
28500488  Lukáčovce403Nitra400Nitriansky
29580899  Lužianky403Nitra400Nitriansky
30556785  Malé Chyndice403Nitra400Nitriansky
31500534  Malé Zálužie403Nitra400Nitriansky
32555908  Malý Cetín403Nitra400Nitriansky
33555851  Malý Lapáš403Nitra400Nitriansky
34500569  Melek403Nitra400Nitriansky
35500577  Mojmírovce403Nitra400Nitriansky
36500011  Nitra403Nitra400Nitriansky
37556696  Nitrianske Hrnčiarovce403Nitra400Nitriansky
38500631  Nová Ves nad Žitavou403Nitra400Nitriansky
39500640  Nové Sady403Nitra400Nitriansky
40500666  Paňa403Nitra400Nitriansky
41500674  Podhorany403Nitra400Nitriansky
42500682  Pohranice403Nitra400Nitriansky
43500691  Poľný Kesov403Nitra400Nitriansky
44500704  Rišňovce403Nitra400Nitriansky
45500712  Rumanová403Nitra400Nitriansky
46581691  Štefanovičová *403Nitra400Nitriansky
47582719  Štitáre403Nitra400Nitriansky
48500780  Šurianky403Nitra400Nitriansky
49555991  Svätoplukovo403Nitra400Nitriansky
50500798  Tajná403Nitra400Nitriansky
51555967  Telince403Nitra400Nitriansky
52500844  Veľká Dolina403Nitra400Nitriansky
53500518  Veľké Chyndice403Nitra400Nitriansky
54500887  Veľké Zálužie403Nitra400Nitriansky
55500895  Veľký Cetín403Nitra400Nitriansky
56555860  Veľký Lapáš403Nitra400Nitriansky
57500917  Vinodol403Nitra400Nitriansky
58500933  Vráble403Nitra400Nitriansky
59500941  Výčapy - Opatovce403Nitra400Nitriansky
60500950  Zbehy403Nitra400Nitriansky
61500992  Žirany403Nitra400Nitriansky
62501018  Žitavce403Nitra400Nitriansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava