počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Nové Zámky  

Lokalizácia: Nitriansky kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Nitriansky kraj  | kód kraja: 400
názov okresu: Nové Zámky  | kód okresu: 404

celkový počet obcí: 62
počet obcí s www stránkou: 61
počet obcí bez www stránky: 1

Počet miest: 3
Počet vidieckych obcí: 59

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Nitriansky kraj [SK023]
LAU1: okres Nové Zámky [SK0234]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 61 / 62 
 98,4%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
KomárnoNitriansky kraj
LeviceNitriansky kraj
NitraNitriansky kraj
ŠaľaNitriansky kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  57 130 / 138 168 
 41,3%
 vidiek  81 038 / 138 168 
 58,7%Zoznam obcí okresu Nové Zámky
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1503029  Andovce404Nové Zámky400Nitriansky
2503037  Bajtava404Nové Zámky400Nitriansky
3503045  Bánov404Nové Zámky400Nitriansky
4503053  Bardoňovo404Nové Zámky400Nitriansky
5503061  Belá404Nové Zámky400Nitriansky
6503070  Bešeňov404Nové Zámky400Nitriansky
7503088  Bíňa404Nové Zámky400Nitriansky
8503096  Branovo404Nové Zámky400Nitriansky
9503100  Bruty404Nové Zámky400Nitriansky
10503118  Čechy404Nové Zámky400Nitriansky
11503126  Černík404Nové Zámky400Nitriansky
12503207  Chľaba404Nové Zámky400Nitriansky
13503134  Dedinka404Nové Zámky400Nitriansky
14503151  Dolný Ohaj404Nové Zámky400Nitriansky
15503169  Dubník404Nové Zámky400Nitriansky
16503177  Dvory nad Žitavou404Nové Zámky400Nitriansky
17503185  Gbelce404Nové Zámky400Nitriansky
18503193  Hul404Nové Zámky400Nitriansky
19503215  Jasová404Nové Zámky400Nitriansky
20503223  Jatov404Nové Zámky400Nitriansky
21503231  Kamenica nad Hronom404Nové Zámky400Nitriansky
22503240  Kamenín404Nové Zámky400Nitriansky
23503258  Kamenný Most404Nové Zámky400Nitriansky
24503266  Kmeťovo404Nové Zámky400Nitriansky
25503274  Kolta404Nové Zámky400Nitriansky
26503282  Komjatice404Nové Zámky400Nitriansky
27503291  Komoča404Nové Zámky400Nitriansky
28503312  Leľa *404Nové Zámky400Nitriansky
29503321  Lipová404Nové Zámky400Nitriansky
30503339  Ľubá404Nové Zámky400Nitriansky
31503347  Malá nad Hronom404Nové Zámky400Nitriansky
32503355  Malé Kosihy404Nové Zámky400Nitriansky
33503363  Maňa404Nové Zámky400Nitriansky
34503371  Michal nad Žitavou404Nové Zámky400Nitriansky
35503398  Mojzesovo404Nové Zámky400Nitriansky
36503401  Mužla404Nové Zámky400Nitriansky
37556092  Nána404Nové Zámky400Nitriansky
38503436  Nová Vieska404Nové Zámky400Nitriansky
39503011  Nové Zámky404Nové Zámky400Nitriansky
40582361  Obid404Nové Zámky400Nitriansky
41503452  Palárikovo404Nové Zámky400Nitriansky
42556033  Pavlová404Nové Zámky400Nitriansky
43503479  Podhájska404Nové Zámky400Nitriansky
44503487  Pozba404Nové Zámky400Nitriansky
45503495  Radava404Nové Zámky400Nitriansky
46503509  Rastislavice404Nové Zámky400Nitriansky
47503517  Rúbaň404Nové Zámky400Nitriansky
48503525  Salka404Nové Zámky400Nitriansky
49503576  Šarkan404Nové Zámky400Nitriansky
50503533  Semerovo404Nové Zámky400Nitriansky
51503541  Sikenička404Nové Zámky400Nitriansky
52503550  Strekov404Nové Zámky400Nitriansky
53503584  Štúrovo404Nové Zámky400Nitriansky
54503592  Šurany404Nové Zámky400Nitriansky
55503568  Svodín404Nové Zámky400Nitriansky
56503606  Trávnica404Nové Zámky400Nitriansky
57503614  Tvrdošovce404Nové Zámky400Nitriansky
58556050  Úľany nad Žitavou404Nové Zámky400Nitriansky
59503631  Veľké Lovce404Nové Zámky400Nitriansky
60503380  Veľký Kýr404Nové Zámky400Nitriansky
61556025  Vlkas404Nové Zámky400Nitriansky
62503649  Zemné404Nové Zámky400Nitriansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava