počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Kysucké Nové Mesto  

Lokalizácia: Žilinský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Žilinský kraj  | kód kraja: 500
názov okresu: Kysucké Nové Mesto  | kód okresu: 504

celkový počet obcí: 14
počet obcí s www stránkou: 14
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 13

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Žilinský kraj [SK031]
LAU1: okres Kysucké Nové Mesto [SK0314]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 14 / 14 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 2):
ČadcaŽilinský kraj
ŽilinaŽilinský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  14 660 / 32 699 
 44,8%
 vidiek  18 039 / 32 699 
 55,2%Zoznam obcí okresu Kysucké Nové Mesto
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1509175  Dolný Vadičov504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
2509205  Horný Vadičov504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
3509256  Kysucké Nové Mesto504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
4509264  Kysucký Lieskovec504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
5509272  Lodno504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
6509281  Lopušné Pažite504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
7509302  Nesluša504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
8509329  Ochodnica504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
9509370  Povina504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
10580791  Radoľa504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
11509426  Rudina504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
12509434  Rudinka504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
13509442  Rudinská504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
14509469  Snežnica504Kysucké Nové Mesto500Žilinský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava