počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Námestovo  

Lokalizácia: Žilinský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Žilinský kraj  | kód kraja: 500
názov okresu: Námestovo  | kód okresu: 507

celkový počet obcí: 24
počet obcí s www stránkou: 24
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 23

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Žilinský kraj [SK031]
LAU1: okres Námestovo [SK0317]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 24 / 24 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 3):
ČadcaŽilinský kraj
Dolný KubínŽilinský kraj
TvrdošínŽilinský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  7 722 / 63 200 
 12,2%
 vidiek  55 478 / 63 200 
 87,8%Zoznam obcí okresu Námestovo
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1509558  Babín507Námestovo500Žilinský
2509566  Beňadovo507Námestovo500Žilinský
3509582  Bobrov507Námestovo500Žilinský
4509591  Breza507Námestovo500Žilinský
5509680  Hruštín507Námestovo500Žilinský
6509728  Klin507Námestovo500Žilinský
7509779  Krušetnica507Námestovo500Žilinský
8509809  Lokca507Námestovo500Žilinský
9509817  Lomná507Námestovo500Žilinský
10509850  Mútne507Námestovo500Žilinský
11509868  Námestovo507Námestovo500Žilinský
12509884  Novoť507Námestovo500Žilinský
13509892  Oravská Jasenica507Námestovo500Žilinský
14509906  Oravská Lesná507Námestovo500Žilinský
15509914  Oravská Polhora507Námestovo500Žilinský
16509931  Oravské Veselé507Námestovo500Žilinský
17510025  Rabča507Námestovo500Žilinský
18510033  Rabčice507Námestovo500Žilinský
19510050  Sihelné507Námestovo500Žilinský
20510092  Ťapešovo507Námestovo500Žilinský
21510149  Vasiľov507Námestovo500Žilinský
22510157  Vavrečka507Námestovo500Žilinský
23510203  Zákamenné507Námestovo500Žilinský
24510246  Zubrohlava507Námestovo500Žilinský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava