počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Ružomberok  

Lokalizácia: Žilinský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Žilinský kraj  | kód kraja: 500
názov okresu: Ružomberok  | kód okresu: 508

celkový počet obcí: 25
počet obcí s www stránkou: 25
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 24

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Žilinský kraj [SK031]
LAU1: okres Ružomberok [SK0318]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 25 / 25 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 5):
Dolný KubínŽilinský kraj
Liptovský Mikulᚎilinský kraj
MartinŽilinský kraj
Banská BystricaBanskobystrický kraj
BreznoBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  27 407 / 57 392 
 47,8%
 vidiek  29 985 / 57 392 
 52,2%Zoznam obcí okresu Ružomberok
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1510301  Bešeňová508Ružomberok500Žilinský
2510441  Hubová508Ružomberok500Žilinský
3507300  Ivachnová508Ružomberok500Žilinský
4510530  Kalameny508Ružomberok500Žilinský
5510548  Komjatná508Ružomberok500Žilinský
6510599  Likavka508Ružomberok500Žilinský
7510629  Liptovská Lúžna508Ružomberok500Žilinský
8510637  Liptovská Osada508Ružomberok500Žilinský
9510661  Liptovská Štiavnica508Ružomberok500Žilinský
10510670  Liptovská Teplá508Ružomberok500Žilinský
11510718  Liptovské Revúce508Ružomberok500Žilinský
12511005  Liptovské Sliače508Ružomberok500Žilinský
13510742  Liptovský Michal508Ružomberok500Žilinský
14510785  Lisková508Ružomberok500Žilinský
15510807  Ľubochňa508Ružomberok500Žilinský
16510815  Lúčky508Ružomberok500Žilinský
17510823  Ludrová508Ružomberok500Žilinský
18510866  Martinček508Ružomberok500Žilinský
19510955  Potok508Ružomberok500Žilinský
20510998  Ružomberok508Ružomberok500Žilinský
21511030  Stankovany508Ružomberok500Žilinský
22511056  Štiavnička508Ružomberok500Žilinský
23511064  Švošov508Ružomberok500Žilinský
24507407  Turík508Ružomberok500Žilinský
25511102  Valaská Dubová508Ružomberok500Žilinský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava