počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Turčianske Teplice  

Lokalizácia: Žilinský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Žilinský kraj  | kód kraja: 500
názov okresu: Turčianske Teplice  | kód okresu: 509

celkový počet obcí: 26
počet obcí s www stránkou: 24
počet obcí bez www stránky: 2

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 25

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Žilinský kraj [SK031]
LAU1: okres Tučianske Teplice [SK0319]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 24 / 26 
 92,3%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
PrievidzaTrenčiansky kraj
MartinŽilinský kraj
Banská BystricaBanskobystrický kraj
Žiar nad HronomBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  6 412 / 15 956 
 40,2%
 vidiek  9 544 / 15 956 
 59,8%Zoznam obcí okresu Turčianske Teplice
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1512044  Abramová509Turčianske Teplice500Žilinský
2512087  Blažovce509Turčianske Teplice500Žilinský
3512095  Bodorová509Turčianske Teplice500Žilinský
4512109  Borcová *509Turčianske Teplice500Žilinský
5512117  Brieštie509Turčianske Teplice500Žilinský
6512125  Budiš509Turčianske Teplice500Žilinský
7512141  Čremošné509Turčianske Teplice500Žilinský
8512222  Dubové509Turčianske Teplice500Žilinský
9512265  Háj509Turčianske Teplice500Žilinský
10512273  Horná Štubňa509Turčianske Teplice500Žilinský
11512303  Ivančiná509Turčianske Teplice500Žilinský
12512311  Jasenovo509Turčianske Teplice500Žilinský
13512320  Jazernica509Turčianske Teplice500Žilinský
14512338  Kaľamenová509Turčianske Teplice500Žilinský
15512427  Liešno509Turčianske Teplice500Žilinský
16512443  Malý Čepčín509Turčianske Teplice500Žilinský
17512451  Moškovec *509Turčianske Teplice500Žilinský
18512460  Mošovce509Turčianske Teplice500Žilinský
19512494  Ondrašová509Turčianske Teplice500Žilinský
20512559  Rakša509Turčianske Teplice500Žilinský
21512575  Rudno509Turčianske Teplice500Žilinský
22512605  Sklené509Turčianske Teplice500Žilinský
23512621  Slovenské Pravno509Turčianske Teplice500Žilinský
24512699  Turček509Turčianske Teplice500Žilinský
25512729  Turčianske Teplice509Turčianske Teplice500Žilinský
26512788  Veľký Čepčín509Turčianske Teplice500Žilinský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava