počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Tvrdošín  

Lokalizácia: Žilinský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Žilinský kraj  | kód kraja: 500
názov okresu: Tvrdošín  | kód okresu: 510

celkový počet obcí: 15
počet obcí s www stránkou: 15
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 13

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Žilinský kraj [SK031]
LAU1: okres Tvrdošín [SK031A]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 15 / 15 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 3):
Dolný KubínŽilinský kraj
Liptovský Mikulᚎilinský kraj
NámestovoŽilinský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  16 165 / 35 856 
 45,1%
 vidiek  19 691 / 35 856 
 54,9%Zoznam obcí okresu Tvrdošín
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1509604  Brezovica510Tvrdošín500Žilinský
2518719  Čimhová510Tvrdošín500Žilinský
3509655  Habovka510Tvrdošín500Žilinský
4509663  Hladovka510Tvrdošín500Žilinský
5509795  Liesek510Tvrdošín500Žilinský
6509876  Nižná510Tvrdošín500Žilinský
7509949  Oravský Biely Potok510Tvrdošín500Žilinský
8509981  Podbiel510Tvrdošín500Žilinský
9510084  Štefanov nad Oravou510Tvrdošín500Žilinský
10510076  Suchá Hora510Tvrdošín500Žilinský
11510106  Trstená510Tvrdošín500Žilinský
12510114  Tvrdošín510Tvrdošín500Žilinský
13510173  Vitanová510Tvrdošín500Žilinský
14510190  Zábiedovo510Tvrdošín500Žilinský
15510238  Zuberec510Tvrdošín500Žilinský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava