počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Banská Bystrica  

Lokalizácia: Banskobystrický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Banskobystrický kraj  | kód kraja: 600
názov okresu: Banská Bystrica  | kód okresu: 601

celkový počet obcí: 42
počet obcí s www stránkou: 42
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 41

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Banská Bystrica [SK0321]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 42 / 42 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 6):
MartinŽilinský kraj
RužomberokŽilinský kraj
Turčianske TepliceŽilinský kraj
BreznoBanskobystrický kraj
ZvolenBanskobystrický kraj
Žiar nad HronomBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  76 018 / 108 730 
 69,9%
 vidiek  32 712 / 108 730 
 30,1%Zoznam obcí okresu Banská Bystrica
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1508454  Badín601Banská Bystrica600Banskobystrický
2508471  Baláže601Banská Bystrica600Banskobystrický
3508438  Banská Bystrica601Banská Bystrica600Banskobystrický
4508675  Brusno601Banská Bystrica600Banskobystrický
5508519  Čerín601Banská Bystrica600Banskobystrický
6508543  Dolná Mičiná601Banská Bystrica600Banskobystrický
7508551  Dolný Harmanec601Banská Bystrica600Banskobystrický
8508560  Donovaly601Banská Bystrica600Banskobystrický
9508586  Dúbravica601Banská Bystrica600Banskobystrický
10508594  Harmanec601Banská Bystrica600Banskobystrický
11508616  Hiadeľ601Banská Bystrica600Banskobystrický
12508632  Horná Mičiná601Banská Bystrica600Banskobystrický
13508641  Horné Pršany601Banská Bystrica600Banskobystrický
14508659  Hrochoť601Banská Bystrica600Banskobystrický
15580236  Hronsek601Banská Bystrica600Banskobystrický
16508713  Kordíky601Banská Bystrica600Banskobystrický
17508721  Králiky601Banská Bystrica600Banskobystrický
18557277  Kynceľová601Banská Bystrica600Banskobystrický
19508748  Ľubietová601Banská Bystrica600Banskobystrický
20508756  Lučatín601Banská Bystrica600Banskobystrický
21580244  Malachov601Banská Bystrica600Banskobystrický
22508764  Medzibrod601Banská Bystrica600Banskobystrický
23508781  Môlča601Banská Bystrica600Banskobystrický
24508799  Moštenica601Banská Bystrica600Banskobystrický
25508802  Motyčky601Banská Bystrica600Banskobystrický
26557285  Nemce601Banská Bystrica600Banskobystrický
27508837  Oravce601Banská Bystrica600Banskobystrický
28508861  Podkonice601Banská Bystrica600Banskobystrický
29508896  Pohronský Bukovec601Banská Bystrica600Banskobystrický
30508918  Poniky601Banská Bystrica600Banskobystrický
31508926  Povrazník601Banská Bystrica600Banskobystrický
32508942  Priechod601Banská Bystrica600Banskobystrický
33508969  Riečka601Banská Bystrica600Banskobystrický
34508977  Sebedín - Bečov601Banská Bystrica600Banskobystrický
35508985  Selce601Banská Bystrica600Banskobystrický
36509001  Slovenská Ľupča601Banská Bystrica600Banskobystrický
37509035  Špania Dolina601Banská Bystrica600Banskobystrický
38509019  Staré Hory601Banská Bystrica600Banskobystrický
39509027  Strelníky601Banská Bystrica600Banskobystrický
40509060  Tajov601Banská Bystrica600Banskobystrický
41557269  Turecká601Banská Bystrica600Banskobystrický
42557293  Vlkanová601Banská Bystrica600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava