počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Banská Štiavnica  

Lokalizácia: Banskobystrický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Banskobystrický kraj  | kód kraja: 600
názov okresu: Banská Štiavnica  | kód okresu: 602

celkový počet obcí: 15
počet obcí s www stránkou: 14
počet obcí bez www stránky: 1

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 14

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Banská Štiavnica [SK0322]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 14 / 15 
 93,3%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 5):
LeviceNitriansky kraj
KrupinaBanskobystrický kraj
ZvolenBanskobystrický kraj
ŽarnovicaBanskobystrický kraj
Žiar nad HronomBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  9 628 / 15 649 
 61,5%
 vidiek  6 021 / 15 649 
 38,5%Zoznam obcí okresu Banská Štiavnica
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1516601  Baďan602Banská Štiavnica600Banskobystrický
2516627  Banská Belá602Banská Štiavnica600Banskobystrický
3516643  Banská Štiavnica602Banská Štiavnica600Banskobystrický
4516651  Banský Studenec602Banská Štiavnica600Banskobystrický
5516678  Beluj602Banská Štiavnica600Banskobystrický
6516716  Dekýš602Banská Štiavnica600Banskobystrický
7516856  Ilija602Banská Štiavnica600Banskobystrický
8516953  Kozelník602Banská Štiavnica600Banskobystrický
9517071  Močiar602Banská Štiavnica600Banskobystrický
10517160  Počúvadlo *602Banská Štiavnica600Banskobystrický
11517143  Podhorie602Banská Štiavnica600Banskobystrický
12517178  Prenčov602Banská Štiavnica600Banskobystrický
13517283  Štiavnické Bane602Banská Štiavnica600Banskobystrický
14516597  Svätý Anton602Banská Štiavnica600Banskobystrický
15517372  Vysoká602Banská Štiavnica600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava