počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  okres Detva  

Lokalizácia: Banskobystrický kraj

 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Banskobystrický kraj  | kód kraja: 600
názov okresu: Detva  | kód okresu: 604

celkový počet obcí: 15
počet obcí s www stránkou: 15
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 13

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Detva [SK0324]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 15 / 15 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 5):
BreznoBanskobystrický kraj
LučenecBanskobystrický kraj
PoltárBanskobystrický kraj
Veľký KrtíšBanskobystrický kraj
ZvolenBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2017)
 mestá  22 286 / 32 270 
 69,1%
 vidiek  9 984 / 32 270 
 30,9%Zoznam obcí okresu Detva
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1518263  Detva604Detva600Banskobystrický
2518271  Detvianska Huta604Detva600Banskobystrický
3518379  Dúbravy604Detva600Banskobystrický
4518450  Horný Tisovník604Detva600Banskobystrický
5518468  Hriňová604Detva600Banskobystrický
6518492  Klokoč604Detva600Banskobystrický
7580520  Korytárky604Detva600Banskobystrický
8518549  Kriváň604Detva600Banskobystrický
9511510  Látky604Detva600Banskobystrický
10511731  Podkriváň604Detva600Banskobystrický
11518794  Slatinské Lazy604Detva600Banskobystrický
12518816  Stará Huta604Detva600Banskobystrický
13518824  Stožok604Detva600Banskobystrický
14518921  Vígľaš604Detva600Banskobystrický
15518930  Vígľašská Huta - Kalinka604Detva600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“