počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Lučenec  

Lokalizácia: Banskobystrický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Banskobystrický kraj  | kód kraja: 600
názov okresu: Lučenec  | kód okresu: 606

celkový počet obcí: 57
počet obcí s www stránkou: 53
počet obcí bez www stránky: 4

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 55

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Lučenec [SK0326]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 53 / 57 
 93,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
DetvaBanskobystrický kraj
PoltárBanskobystrický kraj
Rimavská SobotaBanskobystrický kraj
Veľký KrtíšBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  35 851 / 70 422 
 50,9%
 vidiek  34 571 / 70 422 
 49,1%Zoznam obcí okresu Lučenec
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1511226  Ábelová606Lučenec600Banskobystrický
2511234  Belina606Lučenec600Banskobystrický
3557315  Biskupice606Lučenec600Banskobystrický
4511251  Boľkovce606Lučenec600Banskobystrický
5511277  Budiná606Lučenec600Banskobystrický
6558273  Bulhary *606Lučenec600Banskobystrický
7511293  Buzitka606Lučenec600Banskobystrický
8511323  Čakanovce606Lučenec600Banskobystrický
9511331  Čamovce606Lučenec600Banskobystrický
10511358  Divín606Lučenec600Banskobystrický
11511366  Dobroč606Lučenec600Banskobystrický
12511391  Fiľakovo606Lučenec600Banskobystrický
13511404  Fiľakovské Kováče606Lučenec600Banskobystrický
14557331  Gregorova Vieska *606Lučenec600Banskobystrický
15511421  Halič606Lučenec600Banskobystrický
16511439  Holiša606Lučenec600Banskobystrický
17511463  Jelšovec606Lučenec600Banskobystrický
18511480  Kalonda606Lučenec600Banskobystrický
19511374  Kotmanová606Lučenec600Banskobystrický
20511528  Lehôtka606Lučenec600Banskobystrický
21511536  Lentvora *606Lučenec600Banskobystrický
22511544  Lipovany606Lučenec600Banskobystrický
23511552  Lovinobaňa606Lučenec600Banskobystrický
24511561  Ľuboreč606Lučenec600Banskobystrický
25511218  Lučenec606Lučenec600Banskobystrický
26511579  Lupoč606Lučenec600Banskobystrický
27511609  Mašková606Lučenec600Banskobystrický
28580309  Mikušovce606Lučenec600Banskobystrický
29511625  Mučín606Lučenec600Banskobystrický
30511641  Mýtna606Lučenec600Banskobystrický
31511668  Nitra nad Ipľom606Lučenec600Banskobystrický
32511676  Nové Hony606Lučenec600Banskobystrický
33511692  Panické Dravce606Lučenec600Banskobystrický
34511706  Píla606Lučenec600Banskobystrický
35511714  Pinciná606Lučenec600Banskobystrický
36511722  Pleš606Lučenec600Banskobystrický
37511749  Podrečany606Lučenec600Banskobystrický
38511757  Polichno606Lučenec600Banskobystrický
39511773  Praha606Lučenec600Banskobystrický
40511781  Prša *606Lučenec600Banskobystrický
41511790  Radzovce606Lučenec600Banskobystrický
42511803  Rapovce606Lučenec600Banskobystrický
43511811  Ratka606Lučenec600Banskobystrický
44511838  Ružiná606Lučenec600Banskobystrický
45511854  Šávoľ606Lučenec600Banskobystrický
46511862  Šiatorská Bukovinka606Lučenec600Banskobystrický
47511871  Šíd606Lučenec600Banskobystrický
48511846  Stará Halič606Lučenec600Banskobystrický
49511897  Šurice606Lučenec600Banskobystrický
50511901  Točnica606Lučenec600Banskobystrický
51511919  Tomášovce606Lučenec600Banskobystrický
52511927  Trebeľovce606Lučenec600Banskobystrický
53557340  Trenč606Lučenec600Banskobystrický
54511943  Tuhár606Lučenec600Banskobystrický
55511994  Veľká nad Ipľom606Lučenec600Banskobystrický
56512010  Veľké Dravce606Lučenec600Banskobystrický
57557307  Vidiná606Lučenec600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava