počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Poltár  

Lokalizácia: Banskobystrický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Banskobystrický kraj  | kód kraja: 600
názov okresu: Poltár  | kód okresu: 607

celkový počet obcí: 22
počet obcí s www stránkou: 21
počet obcí bez www stránky: 1

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 21

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Poltár [SK0327]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 21 / 22 
 95,5%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
BreznoBanskobystrický kraj
DetvaBanskobystrický kraj
LučenecBanskobystrický kraj
Rimavská SobotaBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  5 333 / 20 634 
 25,8%
 vidiek  15 301 / 20 634 
 74,2%Zoznam obcí okresu Poltár
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1511269  Breznička607Poltár600Banskobystrický
2511340  České Brezovo607Poltár600Banskobystrický
3511315  Cinobaňa607Poltár600Banskobystrický
4557323  Ďubákovo *607Poltár600Banskobystrický
5511447  Hradište607Poltár600Banskobystrický
6514900  Hrnčiarska Ves607Poltár600Banskobystrický
7514918  Hrnčiarske Zalužany607Poltár600Banskobystrický
8511471  Kalinovo607Poltár600Banskobystrický
9511498  Kokava nad Rimavicou607Poltár600Banskobystrický
10511501  Krná607Poltár600Banskobystrický
11511595  Málinec607Poltár600Banskobystrický
12511617  Mládzovo607Poltár600Banskobystrický
13511684  Ozdín607Poltár600Banskobystrický
14511765  Poltár607Poltár600Banskobystrický
15511820  Rovňany607Poltár600Banskobystrický
16515515  Selce607Poltár600Banskobystrický
17511889  Šoltýska607Poltár600Banskobystrický
18515591  Sušany607Poltár600Banskobystrický
19511978  Uhorské607Poltár600Banskobystrický
20580317  Utekáč607Poltár600Banskobystrický
21512001  Veľká Ves607Poltár600Banskobystrický
22582051  Zlatno607Poltár600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava